Veranderingen in de zorg

Gemeenten zijn sinds begin 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en de zorg voor langdurig zieken en ouderen via de Wet maatschappelijke ondersteuning. Om de bekendheid van deze veranderingen in de zorg en ondersteuning te meten, is het Digipanel benaderd.

Deze veranderingen in jeugdzorg, werk en inkomen heten ook wel de 3D’s (3 decentralisaties).

Conclusies

De belangrijkste conclusies zijn:

  • Driekwart van de deelnemers aan deze peiling was op de hoogte van het gegeven dat de gemeente Deventer vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk is voor jeugdzorg, werk en inkomen en de Wmo;
  • Bij 54% van de mensen die zorg ontvingen, is er sinds 1 januari niets veranderd;
  • 45% van alle ondervraagde panelleden vindt de veranderingen een verslechtering en een even zo groot percentage heeft er geen mening over. 10% vindt het een verbetering
  • 40% van alle ondervraagden weet dat men bij de Sociale teams op één plek in de wijk terecht kan met vragen over welzijn en zorg en omgaan met geld;
  • Het begrip Keukentafelgesprekken kent 55% van alle ondervraagden. Dat percentage ligt hoger bij de d eelnemers mét zorg;
  • 58% van alle ondervraagden heeft wel eens gehoord van de term Eigen Kracht.

De resultaten worden gebruikt voor de komende Monitor sociaal domein. Dit is een instrument van de gemeenteraad, ontwikkeld door het team Kennis en Verkenning van de gemeente Deventer, om de ontwikkelingen in de jeugdzorg, werk en inkomen en zorg voor langdurig zieken en ouderen te blijven volgen.

Benieuwd naar alle resultaten? Download de resultaten peiling Burgerpanel Veranderingen in de Zorg (pdf, 322 kB)

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Peiling Veranderingen in de zorg 323,9 KB
Spring naar begin van Bijlage-overzicht