Sentimentenmonitor

De verhoudingen tussen groepen binnen de gemeente Deventer en sociaal-maatschappelijke tendensen zijn in beeld gebracht.

Dit is gebeurd door Bureau Beke in opdracht van de gemeente Deventer. Hiervoor zijn professionals geraadpleegd en is het Digipanel ingezet.

Digipanel

In maart 2017 konden de leden van het Deventer Digipanel de vragenlijst invullen. Van de circa 1.500 leden hebben 775 personen de vragenlijst ingevuld. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in hoofdstuk 4 van de Sentimentenmonitor.

Lees de resultaten in de Sentimentenmonitor (pdf, 1,2 MB)

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Sentimentenmonitor 2017 1.192,0 KB
Spring naar begin van Bijlage-overzicht