Beleving windmolens

Inwoners uit Deventer zijn positiever over de 2 windmolens die in 2015 op Kloosterlanden zijn geplaatst dan voor de plaatsing. Dit blijkt uit een onderzoek onder inwoners van Deventer en Epse. Een klein deel van de Deventer inwoners ervaart overlast door de komst van windmolens.

Aanleiding

In augustus 2015 zijn er 2 windmolens gebouwd langs de A1. De voorbereiding daarvan heeft tot veel discussies geleid tussen voor- en tegenstanders. Tijdens die debatten bleek dat mensen zich moeilijk konden voorstellen hoe de aanwezigheid van 2 windmolens in de praktijk zou worden ervaren. Nu de windmolens er een jaar staan, heeft de gemeenteraad besloten te onderzoeken hoe de bevolking de aanwezigheid van de 2 windmolens ervaart. Op verzoek van de gemeenteraad heeft Team Kennis en Verkenning van de gemeente Deventer dit onderzocht.

Onderzoeksmethode

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van het Deventer Digipanel. Het Digipanel bestaat uit bijna 1600 panelleden. Hiervan hebben 1063 leden meegedaan. In Epse zijn 516 huishoudens per brief benaderd om mee te doen aan het onderzoek. Hiervan zijn 116 vragenlijsten digitaal geretourneerd.

Uitkomst Deventer

Vorig jaar was 56% van de inwoners positief over de komst van windmolens. Nu de windmolens er staan is 68% positief. In Deventer zegt 42% trots te zijn op de windmolens, 30% is niet trots en 28% is neutraal. In Deventer ervaart 5% van de mensen overlast van de windmolens. In Colmschate-Zuid ligt dat percentage op 10%.

Uitkomst Epse

Ook inwoners van Epse zijn positiever over de Windmolens nu ze er staan. Hier is 34% positief ten opzichte van 22% vorig jaar. Meer dan een derde (36%) ervaart overlast door de windmolens. 

Rapport in presentatievorm

Bekijk de presentatie Beleving windwolens A1, pdf 1,1 MB.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Presentatie windmolens A1 1.091,3 KB
Spring naar begin van Bijlage-overzicht