Bekendheid diftar

Om de bekendheid in Deventer met diftar te meten, zijn de recente aanmeldingen voor het digitale burgerpanel van de gemeente benaderd. Van de 422 nieuwe panelleden die per e-mail zijn benaderd, hebben er 270 (64 %) gereageerd. Van die 270 antwoordden er 237 (88%) te weten dat in 2013 in Deventer diftar is ingevoerd. 12 %antwoordde dit niet te weten.

De 88% bekendheid kan worden onderverdeeld in 79% bewoners die zegt goed bekend te zijn met diftar en 9% slecht bekend. De panelleden die bekend zijn met diftar, zijn er op de volgende wijze(n) mee bekend geraakt:

• 15% via de website van de gemeente;
• 24% via de website van Circulus;
• 74% via berichtgeving in de media;
• 15% van horen zeggen;
• 14% op een andere wijze (w.o. informatie in de brievenbus).

Het rijtje met antwoorden telt op tot meer dan 100%, omdat mensen meer antwoorden konden aankruisen.

In de eerste week van maart is er een uitgebreide evaluatie van het diftar-systeem. Dit zal gebeuren door middel van een telefonische peiling onder Deventenaren.