Kennisbank

De kennisbank zorgt voor een goed gebruik van bestaande kennis. In de kennisbank worden de gemeentelijke onderzoeken samengebracht met landelijke onderzoeken en praktijkvoorbeelden en andere informatie stedelijk beleid. De informatie is op verschillende manieren toegankelijk. Zo is het mogelijk om themagericht te zoeken. Ook kan eenvoudig een selectie worden gemaakt van alle onderzoeken die door team Kennis&Verkenning zijn uitgevoerd.

Zoeken op

tot en met

Factsheet gezondheid en welzijn Deventer 2016

Feiten en Cijfers Deventer 2016

Feiten en cijfers Deventer 2016 is de tweede vernieuwde uitgave van het voormalig Statistisch Jaarboek dat de gemeente Deventer al jaren publiceert. U blijft hiermee op de hoogte van de ontwikkelingen in Deventer.

Parkeermonitor 2016

De parkeermonitor, uitgevoerd door Trajan, biedt elke twee jaar een overzicht van de actuele parkeersituatie in de binnenstad van Deventer.

Met de monitor kan o.a. het in 2013 vastgestelde parkeerbeleid worden getoetst. De doelstellingen van...

Monitor Sociaal Domein Deventer 2016

Met de Monitor Sociaal Domein heeft de gemeenteraad van Deventer een instrument om de ontwikkelingen op het terrein van Jeugd, Wmo/AWBZ en Participatie adequaat te kunnen volgen.

Factsheet Participatie (Bewonersonderzoek 2015 gemeente Deventer)

Team Kennis en Verkenning voert tweejaarlijks een grootschalig onderzoek uit onder de Deventer bevolking van 18 jaar en ouder, het Bewonersonderzoek Deventer. In dit onderzoek zijn in 2015 aan de bewoners ook weer vragen over participatie gesteld....

Bereikbaarheid (Bewonersonderzoek 2015 gemeente Deventer)

Team Kennis en Verkenning voert tweejaarlijks een grootschalig onderzoek uit onder de Deventer bevolking van 18 jaar en ouder, het Bewonersonderzoek Deventer. In dit onderzoek zijn in 2015 aan de bewoners ook weer vragen over bereikbaarheid...

Factsheet Minima (Bewonersonderzoek 2015 gemeente Deventer)

Team Kennis en Verkenning voert tweejaarlijks een grootschalig onderzoek uit onder de Deventer bevolking van 18 jaar en ouder, het Bewonersonderzoek Deventer. In dit onderzoek zijn in 2015 aan de bewoners ook weer vragen over hun inkomen gesteld.

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2015

Team Kennis en Verkenning voert tweejaarlijks een grootschalig onderzoek uit onder de Deventer bevolking van 18 jaar en ouder, het Bewonersonderzoek Deventer. De kern van dit onderzoek wordt gevormd door vragen over leefbaarheid en veiligheid.

Gezondheid Deventer (Bewonersonderzoek 2015 gemeente Deventer)

Team Kennis en Verkenning voert tweejaarlijks een grootschalig onderzoek uit onder de Deventer bevolking van 18 jaar en ouder, het Bewonersonderzoek Deventer. In dit onderzoek zijn in 2015 aan de bewoners ook vragen over gezondheid gesteld.

Statushouders in Deventer

Factsheet Statushouders in de gemeente Deventer.

 

Monitor openbare ruimte 2009-2015

Dit eindrapport van de Monitor openbare ruimte (MOR) biedt een overzicht van de ontwikkeling van de technische staat en het onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Deventer vanaf 2009 tot en met 2015. De MOR is ontwikkeld om de kwaliteit...

Monitoring openbare ruimte 2015 - met een vergelijking van de waardering door de bewoners

In deze rapportage staan de resultaten vermeld van twee schouwopnames die de gemeente Deventer in mei en september 2015 heeft uitgevoerd. Daarnaast maken we in deze rapportage een vergelijking met de resultaten van de burgerpeiling naar de...

Waardering openbare ruimte 2009-2015

De gemeente Deventer peilt om het jaar onder haar bewoners de waardering voor de technische staat en het onderhoud van de openbare ruimte. De resultaten daarvan treft u aan in deze rapportage. De rapportage biedt een overzicht van de resultaten...

Binnenstadsmonitor Deventer 2015

De Deventer binnenstad heeft voor iedereen een andere betekenis. Voor de één is het een plek om te wonen, voor de ander een plek om te ondernemen of te werken en voor nog weer een ander is het een plek om te recreëren,...

Feiten en cijfers Deventer 2015

Statistisch Jaarboek in een nieuw jasje
Feiten en cijfers Deventer 2015 is een geheel vernieuwde versie van het Statistisch Jaarboek dat de gemeente Deventer al jaren publiceert. U blijft hiermee op de hoogte van de ontwikkelingen in Deventer. We...

Monitor Sociaal Domein Deventer 2015

Met de Monitor Sociaal Domein heeft de gemeenteraad van Deventer een instrument om de ontwikkelingen op het terrein van Jeugd, Wmo/AWBZ en Participatie adequaat te kunnen volgen.

Kooporiëntatieonderzoek Deventer 2015

De gemeente Deventer heeft in 2015 voor de zesde keer deelgenomen aan het vijfjaarlijkse onderzoek naar het koopgedrag in de provincie Overijssel en delen van Drenthe en Gelderland. Per plaats worden zo koopstromen bepaald. Die gegevens worden...

Bevolkingsprognose Deventer 2015

Veranderingen in omvang en samenstelling van de bevolking hebben invloed op allerlei gemeentelijke beleidsvelden. Daarom bestaat er behoefte aan inzicht in toekomstige bevolkingsontwikkelingen. Deze bevolkingsprognose is gebaseerd op...

Onderzoek lokale en regionale media 2015

In dit onderzoek is de bekendheid en het bereik in kaart gebracht van omroepen in de gemeente Deventer. De onderzochte omroepen zijn Deventer Radio en Televisie (DRTV), Salland TV en RTV Oost.

Peiling Cultuurparticipatie Deventer 2015

Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de passieve en actieve cultuurdeelname van Deventenaren en de wijzigingen daarin ten opzichte van de vorige peiling in 2012. Het onderzoek is beschrijvend van aard. Passieve cultuurdeelname is...

Trendrapport 2015

Wij zijn verheugd u ook dit jaar weer een trendrapport aan te bieden. In dit trendrapport voor het jaar 2015 worden landelijke trends die wij van belang achten voor de gemeente Deventer samengebracht met lokale ontwikkelingen. Bij de indeling van...

Woningmarktonderzoek Deventer 2014

Het is inmiddels traditie binnen de gemeente Deventer om vierjaarlijks een woningmarktonderzoek onder de bevolking te houden. Dit jaar hebben de gemeente en de woningcorporaties Rentree, Woonbedrijf ieder1 en Woonstichting De Marken de handen...

Binnenstadsmonitor 2014

De Deventer binnenstad heeft voor iedereen een andere betekenis. Voor de één is het een plek om te wonen, voor de ander een plek om te ondernemen of te werken en voor nog weer een ander is het een plek om te recreëren,...

Parkeermonitor 2014

In het voorjaar van 2014 heeft de gemeente Deventer een parkeertelling in de binnenstad van Deventer uitgevoerd. De resultaten hiervan vindt u in het document ‘Parkeermonitor 2014, Gemeente Deventer, april 2014’. In dit document staat...

Mediamix 2012

Deze rapportage bevat de derde evaluatie van de communicatiemiddelen die de gemeente Deventer inzet, de zogenaamde mediamix. Het gaat om internet, DeventerNu en DeventerNu TV.

Spring naar einde van Uitgelicht: Monitoring openbare ruimte
De technische staat van de openbare ruimte wordt 2 keer per jaar in kaart gebracht. Daarnaast wordt tweejaarlijks bewoners gevraagd naar hun waardering van de openbare ruimte. In dit rapport worden...
lees meer
Spring naar begin van Uitgelicht: Monitoring openbare ruimte
Spring naar einde van Uitgelicht: Monitoring openbare ruimte
De technische staat van de openbare ruimte wordt 2 keer per jaar in kaart gebracht. Daarnaast wordt tweejaarlijks bewoners gevraagd naar hun waardering van de openbare ruimte. In dit rapport worden...
lees meer
Spring naar begin van Uitgelicht: Monitoring openbare ruimte